ALT IELTS GIA SƯ

Các Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán Tại Trung Tâm ALT IELTS GIA SƯ

Khi đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ALT, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho ALT trước khi nhận bàn giao sản phẩm. Chúng tôi có 3 hình thức thanh toán như sau:

  • Thanh toán trực tuyến
  • Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
  • Thanh toán bằng tiền mặt