ALT IELTS GIA SƯ

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khi đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ALT, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho ALT trước khi nhận bàn giao sản phẩm. Chúng tôi có 3 hình thức thanh toán như sau:

  • Thanh toán trực tuyến
  • Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
  • Thanh toán bằng tiền mặt