ALT IELTS GIA SƯ

Các Điều Khoản Khác Tại Trung Tâm ALT IELTS GIA SƯ

Chào mừng bạn đến với Cộng đồng ALT IELTS Gia Sư, hệ thống luyện thi IELTS với lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên.

Cộng đồng ALT IELTS Gia Sư, trang web chính thức của Công ty Giáo dục và Đào tạo Quốc tế ALT, trực thuộc ieltsgiasu.com, và thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện đối với ieltsgiasu.com

Dịch vụ và diễn đàn của ieltsgiasu.com do Công ty Giáo dục và Đào tạo Quốc tế ALT (sau đây gọi là ALT) điều hành. Việc sử dụng trang ieltsgiasu.com có nghĩa là bạn (Người dùng) đã đọc và hiểu những điều khoản và điều kiện (Điều khoản Sử dụng) này, và bạn chấp nhận những điều khoản này, dù bạn đã hay chưa là thành viên chính thức của ieltsgiasu.com

ALT bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, hoặc xóa bỏ một phần bất kỳ trong Điều khoản Sử dụng vào bất kỳ thời gian nào mà không thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng e-gmat.com hoặc bất cứ tài sản nào khác của ALT đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi này.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA ALT NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRONG THỎA THUẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG NÀY VÀ CHỊU RÀNG BUỘC PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ ALT. Nếu bạn không chấp nhận những điều khoản và điều kiện thể hiện trong Thỏa thuận đối với Người sử dụng này, xin không sử dụng Dịch vụ của ALT.

 1. Sử dụng Dịch vụ của ALT

  Để sử dụng dịch vụ của ALT, bạn phải là công dân từ 13 tuổi trở lên. Bất kỳ ai dưới 13 tuổi đăng ký, sử dụng, hay đăng nhập vào trang dịch vụ này đều là sự vi phạm đối với những điều khoản sử dụng này. Sử dụng trang dịch vụ này nghĩa là bạn đã xác nhận rằng mình là công dân từ 13 tuổi trở lên.

  ALT sẽ cấp quyền truy cập mở, hữu hạn, và không thể quy đổi cho người dùng được ủy quyền chỉ sử dụng Dịch vụ của ALT cho mục đích cá nhân, không cạnh tranh, và phi thương mại. Quyền truy cập này nhằm mục đích giúp người sử dụng chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Người dùng không được chỉnh sửa, phát tán, tải, đăng, hay bán toàn bộ hay một phần nội dung của trang mà không có sự cho phép trước của Công ty.

 2. Nguyên tắc đối với Người dùng

  ALT cung cấp dịch vụ từ ieltsgiasu.com nhằm giúp những người sử dụng được ủy quyền cải thiện điểm số trong kỳ thi IELTS. Sử dụng trang dịch vụ này, bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện sau:

  Khi đăng ký tại ALT, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác về bản thân bao gồm địa chỉ email hợp lệ, tên, … Nếu có lí do để tin rằng bạn khai báo thông tin không chính xác, ALT có quyền chấm dứt việc đăng ký của bạn mà không cần báo trước hay bồi thường.

  Bạn đồng ý không cắt, sao chép, phân phát, bán lại, cho mượn hoặc dịch ngược lại bất cứ nội dung nào trên trang của ALT. Hơn nữa, bạn cũng không được dịch hay sửa chữa, cải biên những nội dung này. Bạn cũng hiểu rằng ALT có quyền chấm dứt quyền sử dụng của bạn mà không cần thông báo nếu có nghi ngờ chính đáng về việc bạn có ý định hoặc đã thực hiện những hành vi trên.

  Người dùng chịu mọi trách nhiệm liên quan đến những tài liệu họ đăng trên e-gmat.com. ALT không có quyền xem trước, trình chiếu, hoặc theo dõi bất cứ nội dung nào được đăng trên e-gmat.com

  Người dùng cũng đồng ý với việc không được a) thu thập hay tổng hợp địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc của những người dùng khác trong hệ thống ALT, b) dùng dịch vụ một cách trái phép khiến hệ thống quá tải, hư hỏng hoặc bị vô hiệu hóa hay làm cho hệ thống thiệt hại tới một mức độ nào đó, c) đăng tải những nội dung trái pháp luật, xúc phạm hay công khai bất cứ thông tin bảo mật của người khác ví dụ như số an sinh xã hội, địa chỉ, hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

 3. Về việc Liên lạc qua thư điện tử và Sử dụng Cookies

  Theo thời gia ALT có thể sẽ để lại cookie trên máy tính của bạn. “Cookie” là một đoạn mã ngắn được lưu lại trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào một trang web có bật tính năng lưu cookies. Cookie cho phép bạn theo dõi và lưu trữ hồ sơ hoạt động người dùng và cá nhân hóa việc học của bạn. Hầu hết các trình duyệt đều mặc định cho phép cookies hoạt động. Nếu bạn tùy chỉnh trình duyệt của mình không cho dùng cookie, một vài tính năng của trang web có thể sẽ không hoạt động. Hơn nữa, để sử dụng những Dịch vụ của ALT, trình duyệt của bạn phải cho phép lưu trữ cookie.

 4. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền
  • ALT IELTS Gia Sư sẽ không hoàn lại tiền cọc đối với học viên đã đóng đăng ký học tại trung tâm.
  • ALT IELTS Gia Sư không có chính sách hoàn lại học phí vì bất cứ lý do nào.