ALT IELTS GIA SƯ
Luyện IELTS theo cách riêng của bạn
Cảm Nhận Học Viên

Quyền Lợi Học Viên

Tài liệu luyện tập không giới hạn

Mỗi học viên ALT IELTS Gia Sư đều được tiếp cận nguồn tài liệu luyện tập IELTS lớn nhất trên thị trường, hoàn toàn miễn phí, và sát với đề thi thật.

Hệ thống đào tạo cam kết 3 bên

Hệ thống của chúng tôi cho phép việc kiểm tra cam kết dạy đúng bài học và đúng tiến độ của giáo viên; việc hiểu bài và cam kết hoàn tất bài tập của học viên; học viên được tự mình kiểm tra, báo cáo nội dung và lộ trình học.

Luyện thi IELTS online 4 kỹ năng

Học viên ALT IELTS Gia Sư hoàn toàn tự tin trước kỳ thi IELTS trực tuyến, vốn đang được BC và IDP triển khai toàn cầu thay cho kỳ thi IELTS trên giấy.

Chương Trình IELTS

ACADEMIC và GENERAL

Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên và Người Đi Làm

Kết Nối Ngay với Hàng Trăm Gia Sư IELTS

With Us
Your Success is Near

Học viên sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí nếu điểm thi không đạt
như cam kết ban đầu